Видео - Павел Колев

Видео към лекцията "Добри практики в JavaScript" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Sf-t0M7bM28