Видео - 31 май 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Обектно-ориентирано програмиране" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=73plqo_Fgzc