Видео - 6 юни 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Promises и асинхронно програмиране" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=XVtqy7Oyx1E