Видео - 4 юни 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Основи на jQuery" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gx7x3bo1DuU