Видео - 4 юни 2013 - Дончо

Видео към лекцията "JavaScript библиотеки" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=42VGFDaFAxk