Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "jQuery добавки (plugins)" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=KAn1MRNvNDI