Видео - QUnit - 13 юни 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Компонентно тестване" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=81U643k2F5U