Видео - Jasmine - Дончо Минков

Видео към лекцията "Компонентно тестване" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NFOVCWgJdD0