Видео

Видео към лекцията "Въведение в C# и .NET" от курса Ноември 2012 - Програмиране със C# върху .NET платформата.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YzOGnpCrdb8