Видео

Видео към лекцията "Преглед на езика C#" от курса Ноември 2012 - Програмиране със C# върху .NET платформата.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bv3FNn7v0ms