Видео

Видео към лекцията "Масиви" от курса Ноември 2012 - Програмиране със C# върху .NET платформата.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=SSp3UuHzm-0