Видео - Светлин Наков

Видео към лекцията "Процесът на подготовка и търсене на работа в ИТ индустрията" от курса Как да стартирам успешно ИТ кариера? (октомври 2012).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=quEG6Lq73bA