Видео - Ивайло Христов

Видео към лекцията "Какво търсят работодателите?" от курса Как да стартирам успешно ИТ кариера? (октомври 2012).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RWXTZ16atz4