Видео - Светлин Наков

Видео към лекцията "Подготовка на впечатляваща професионална автобиография (CV)" от курса Как да стартирам успешно ИТ кариера? (октомври 2012).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mtsbco1Y8oY