Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Подготвяне на мотивационно писмо, което отваря врати" от курса Как да стартирам успешно ИТ кариера? (октомври 2012).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mJX0DvKacEQ