Видео - Николай Костов

Видео към лекцията "Подготовка за интервю за работа" от курса Как да стартирам успешно ИТ кариера? (октомври 2012).
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=MvrTIe8loUE