Видео - 18 юни 2013 - Дончо

Видео към лекцията "HTTP протокол и AJAX" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YWnmAE96U3k