Видео - 21 май 2013 - Пенка Борукова и Ивайло Кенов

Видео към лекцията "Работа с външни API-та" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nUsYm76gtMg