Видео

Видео към лекцията "Дефиниране на класове" от курса Ноември 2012 - Програмиране със C# върху .NET платформата.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HL01hC3H9XM