Видео

Видео към лекцията "Асинхронно изпълнение в C# с async и await" от курса Ноември 2012 - Програмиране със C# върху .NET платформата.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=aJ00uJ7dsMY