Въведение в изпита, ползване на уеб услуги, архитектура - Жоро

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1S5YO20Mxlc