Видео монтаж - Пример 3

Видео към лекцията "Монтаж" от курса Уеб видео – монтаж и пост продукция 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qlNuVFZ59AE&list=UULC-vbm7OWvpbqzXaoAMGGw&index=2&feature=plcp