Видео монтаж - Пример 2

Видео към лекцията "Монтаж" от курса Уеб видео – монтаж и пост продукция 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/b-7xDgNVtjg