Видео - част 1

Видео към лекцията "Рекурентни редици" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v9QzuFoptjc