Видео

Видео към лекцията "Задача 6 – Сума на подредици" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RxwDsMOm5dM