Създаване на съдържание за Уикипедия

Видео към лекцията "Споделяне на знания в стила на Уикипедия" от курса Споделяне на знание в стила на Уикипедия.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/J4tX9WT6jgM