Монтаж - урок част 1

Видео към лекцията "Монтаж" от курса Уеб видео – монтаж и пост продукция 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=0gkxZYN9LGo&feature=youtu.be