Видео - 21 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Платформи за разработка в Windows 8" от курса Windows 8 Store приложения с JavaScript - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GRbuwJnuQ8k