Видео - 26 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Работа с Data Binding в WinJS" от курса Windows 8 Store приложения с JavaScript - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3inH7LZmWxI