Видео - разяснения по отборната работа - 27 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Отборна работа - създаване на Windows Store приложение" от курса Windows 8 Store приложения с JavaScript - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hG5W5DkXBRY