Видео - концепции в MVVM - 28 август 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Шаблонът MVVM и реализацията му с WinJS" от курса Windows 8 Store приложения с JavaScript - август 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4eQQrDPRWY0