Пост продукция на видео за уеб - част 2

Видео към лекцията "Пост продукция на видео за уеб" от курса Уеб видео – монтаж и пост продукция 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/dR7P-SPUhLc