Видео - 18 септември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Store приложения ползващи C# и XAML" от курса Windows 8 Store приложения със XAML - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Ch-Hck_1qNU