Видео - въведение в курса - 18 септември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса Windows 8 Store приложения със XAML - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7lOCzqVf-ew