Видео - 20 септември 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Ползване на Application Data" от курса Windows 8 Store приложения със XAML - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rHw2cbHEG7I