Видео - 23 септември 2013 - Дончо

Видео към лекцията "Работа с Data Binding" от курса Windows 8 Store приложения със XAML - септември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=scPhDW6r6o8