Installing Windows Client and Server - Device Drivers Video (Module 1)

Видео към лекцията "2. Server Roles and Features" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/BQ_jQX1cWd8