Видео - 8 януари 2013 (вечерна група) - Жоро

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=h672oJsLvvo