Видео - Създаване на Math Expression Calculator - Ивайло

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Flyvw7tmEBg