Видео - Теодор Куртев - 3D Stars

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qXpB1_of9q0