Видео - Теодор Куртев - Employees

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QqtcKnAe-B8