Видео - Станислав Велков - ConsoleJustification

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NGS1DroLoP0