Видео - Just Spaceship Част 2 - Пенка Борукова

Видео към лекцията "Отборна работа - създаване на игра" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=9UDp88bQndA