Видео - 13 декември 2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/xPqOsk41lIw