Видео - Жоро - 16 декември 2013

Видео към лекцията "Примерен IT тест - Декември 2013" от курса Декември 2013 - Уеб front-end разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1Bbj3EeWHHQ