Video - Niki - 10 April 2013

Видео към лекцията "Тънкости на Уеб" от курса Декември 2013 - Уеб front-end разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3ai0weZqdFo