Видео - 18 декември 2013 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=wFeKs_LIvwE