Видео - 17 декември 2013 - Ивайло

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/SI2YWLsUhGE