Видео - 01 февруари 2012 - Дончо

Видео към лекцията "Динамични стилове с LESS" от курса CSS стилизиране - януари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6ErrsqGkH3I