Видео - 01 февруари 2012 (Демо) - Дончо

Видео към лекцията "Динамични стилове с LESS" от курса CSS стилизиране - януари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bhj47AXVAu4